ČESKÁ NÁRODNÍ SKUPINA
MEZINÁRODNÍ FEDERACE HUDEBNÍHO PRŮMYSLU, z. s.

VÝBĚR ORGANIZÁTORA CEN ANDĚL – INFORMACE

23. 5. 2017

 

ČNS IFPI jako vyhlašovatel Cen Anděl tímto oznamuje, že dne 13. 6. 2017 bude výbor ČNS IFPI vybírat vhodného kandidáta na organizátora Cen Anděl v následujících letech.

Uchazeči o možnost pořádání Cen Anděl mohou zasílat své přihlášky do dne 7. 6. 2017 a to na adresu bednar@ifpicr.cz.

Výbor ČNS IFPI si vyhrazuje vybrat ze zaslaných přihlášek nejvhodnější uchazeče a ty pak pozvat na ústní jednání (13. 6. 2017) v sídle ČNS IFPI.

Uchazeči budou na ústní kolo jednání vybrání především s ohledem na kvalitu zpracování přihlášky.

 

Přihláška by měla obsahovat tyto náležitosti:

  • informace o kandidátovi  (právní forma, předchozí zkušenosti atd.)
  • vize o směřování Cen Anděl v příštích letech  (návrhy na změny v organizaci apod.)
  • obecně zdroje pokrytí minimálního rozpočtu akce ve výši 3,000.000,- Kč  (sponzoři, vlastní zdroje, …)

 

Dne 13. 6. 2017 bude vybrán nejvhodnější uchazeč o pořádání Cen Anděl, s nímž by následně byla podepsána smlouva pro organizování Cen Anděl.

 

Všichni kandidáti budou do 14 dnů vyrozuměni o rozhodnutí výboru ČNS IFPI.

 

VÝBĚR ORGANIZÁTORA CEN ANDĚL – INFORMACE: Výběr kandidáta na pořádání Cen Anděl – informace.

 

iTunes Deezer Musicjet Supraphonline Spotify Clickmusic Google Play Music Youtube Pro Music