ČESKÁ NÁRODNÍ SKUPINA
MEZINÁRODNÍ FEDERACE HUDEBNÍHO PRŮMYSLU, z. s.

Intergram – aktualizované dokumenty

23. 6. 2016

 

Kolektivní správce Intergram zveřejnil dne 21. 6. 2016 na svých webových stránkách (www.intergram.cz) aktualizované znění stanov a vyúčtovacího řádu.

Vybraná ustanovení byla změněna na 27. řádné Valné hromadě dne 31. 5. 2016.

 

Stanovy Intergramu jsou dostupné zde: http://www.intergram.cz/files/stanovy2016.pdf.

Vyúčtovací řád Intergramu je dostupný zde: http://www.intergram.cz/files/vr2016.pdf.

Zpráva dostupná zde: http://www.intergram.cz/cs/news/40-vyuctovaci-rad-a-stanovy/.

 

iTunes Deezer Musicjet Supraphonline Spotify Clickmusic Google Play Music Youtube Pro Music