ČESKÁ NÁRODNÍ SKUPINA
MEZINÁRODNÍ FEDERACE HUDEBNÍHO PRŮMYSLU, z. s.

Obecné informace

Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu, z. s. (ČNS IFPI) je českou národní sekcí nevládní neziskové organizace s hlavním sídlem v Curychu (Švýcarsko).

V České republice je národní sekce této organizace tzv. zvláštní organizací pro zastoupení českých zájmů v mezinárodních nevládních organizacích, sdružuje na základě dobrovolnosti výrobce zvukových a hudebních zvukově-obrazových záznamů, kteří mají stálé sídlo nebo bydliště v České republice. (ČNS IFPI byla do 31. 12. 2013 samostatným právním subjektem podle § 1 odst. 3 a § 3 odst. 1 zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činností organizací s mezinárodním prvkem, ve znění pozdějších předpisů.)

ČNS IFPI je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 911 ke dni 1. ledna 2014. Nové stanovy ČNS IFPI jsou účinné ode dne 23.2.2016 a jejich znění bylo schváleno na zasedání valného shromáždění ČNS IFPI dne 5.10.2015. (Předchozí stanovy byly schváleny rozhodnutím Ministerstva vnitra ze dne 7. ledna 2013 pod č.j. MV-142819-6 /VS-2011.)

ČNS IFPI v současné době sdružuje 22 členských společností (jak českých tak mezinárodních resp. nadnárodních) a podnikajících FO (živnostníků). Příkladem uvádíme firmy Universal Music, Sony Music Entertainment, Warner Music Czech Republic, SUPRAPHON, Popron Music a další.

Mezi hlavní činnosti ČNS IFPI patří ochrana práv výrobců zvukových a hudebních zvukově-obrazových záznamů, protipirátská činnost, edukace a osvěta v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví, sledování a podílení se na tvorbě nových legislativních rámců atd.

 

 

Ke stažení:

Stanovy – ČNS IFPI

Příloha stanov – ČNS IFPI

 

 

 

 

iTunes Deezer Musicjet Supraphonline Spotify Clickmusic Google Play Music Youtube Pro Music