ČESKÁ NÁRODNÍ SKUPINA
MEZINÁRODNÍ FEDERACE HUDEBNÍHO PRŮMYSLU, z. s.

Důležité odkazy

 

Česká republika – instituce:

Ministerstvo kultury České republiky

http://www.mkcr.cz/

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

http://www.mpo.cz/

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

http://www.msmt.cz/

 

INTERGRAM – Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů o.s.

http://www.intergram.cz/cs/

 

OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s.

http://www.osa.cz/osa.aspx

 

 

Slovenská republika – instituce:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

http://www.culture.gov.sk/

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

http://www.economy.gov.sk/

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

http://www.minedu.sk/

 

SLOVGRAM – Nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov

http://www.slovgram.sk/

 

SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

http://www.soza.sk/

 

 

Mezinárodní instituce:

Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) – (OHIM)

http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do

 

World Intellectual Property Organization – (WIPO)

http://www.wipo.int/contact/en/

 

 

Evropská unie:

Evropská komise

http://ec.europa.eu/index_cs.htm

 

Evropský parlament

http://www.europarl.europa.eu/portal/cs

 

Soudní dvůr Evropské unie

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/

 

EUR – Lex (Legislativa a jednotlivé dokumenty Evropské unie)

http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm

 

 

Přehled legálních hudebních služeb:

PRO-MUSIC – přehled všech legálních hudebních služeb po celém světě 

http://pro-music.org/

 

Přehled legálních hudebních služeb dostupných pro Českou a Slovenskou republiku:

 

Alza Media

http://media.alza.cz/hudba/18854589.htm

 

Apple Music

https://www.apple.com/cz/music/

 

Bontonline

http://www.bontonline.cz/

 

ClickMusic

http://www.clickmusic.cz/

 

Deezer

http://www.deezer.com/en/

 

eMusic

http://www.emusic.com/home/home.html

 

Google Play

https://play.google.com/store/music?hl=cs

 

iTunes

http://www.apple.com/cz/itunes/

 

Mixer.cz

http://www.mixer.cz/

 

MusicJet

http://www.musicjet.cz/MJDefault.aspx

 

O2 Active

https://www.o2active.cz/

 

Orange SK

http://www.ohudbe.sk/musicjet

 

Spotify

https://www.spotify.com/cz/

 

Supraphonline

http://www.supraphonline.cz/

 

t-music

http://www.t-music.cz/

 

Tidal

http://tidal.com/cz

 

Vodafone

https://galerie.vodafone.cz/

 

YouTube

http://www.youtube.com/

 

youradio

http://www.youradio.cz/ 

 

Další odkazy:

Informační systém – Prosazování práv z duševního vlastnictví

http://www.dusevnivlastnictvi.cz/default.html

 

Licence Creative Commons – Česká republika

http://www.creativecommons.cz/

iTunes Deezer Musicjet Supraphonline Spotify Clickmusic Google Play Music Youtube Pro Music